Voorwaarden

De Toetsingscommissie beoordeelt aanvragen aan de hand van een juridische toets, economische toets en aan de hand van een aantal criteria. De volgende criteria fungeren als basis voor de toetsing door de Toetsingscommissie:
 • Het project heeft als doel het bevorderen van studentenwelzijn en heeft hier een aantoonbaar effect op;
 • Het project heeft als doel een knelpunt in het mentale en/of fysieke welzijn van studenten aan te pakken;
 • Er is een duidelijke doelgroep vastgesteld en het project is van maatschappelijk belang voor deze doelgroep. Denk hierbij aan studenten in brede zin of een specifieke subgroep;
 • Het project heeft een meetbaar eindresultaat. Er wordt van u verwacht dat er na het project een evaluatie wordt ingediend;
 • Het project is tijdelijk (in principe maximaal drie jaar).
Niet In aanmerking komen:
 • Wetenschappelijke onderzoeksprojecten;
 • Het drukken van proefschriften;
 • Financiering van stages;
 • Projecten die het belang dienen van één of enkele individuen (die slechts een zeer beperkt gedeelte van de potentiële doelgroep vormen);
 • Projecten voor een geografisch ingeperkte patiëntengroep. Voor financiering van dergelijke regionale projecten zijn regionale fondsen;
 • Daar waar evidente andere fondsen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld regionale fondsen.

 Disclaimer 

 • Het bestuur kan per jaar een bedrag beschikbaar stellen;
 • Het bestuur kan afwijken van besluiten die genomen zijn door de Toetsingscommissie, om moverende redenen;
 • De gelden van het fonds staan onder toezicht van de Triodos Foundation.

Statuten

De statuten van het Studentenwelzijn Fonds kunt u opvragen bij de KvK of aanvragen per mail bij info@studentenwelzijnfonds.nl.