Het Team

Toetsingscommissie

De Toetsingscommissie, ofwel bestuur van het fonds, fungeert als onafhankelijk orgaan dat projectvoorstellen beoordeelt op grond van de inhoud, haalbaarheid, mogelijke risico’s en impact aan de hand van een vastgesteld kader.

De Toetsingscommissie bestaat uit ten minste vier natuurlijke personen die kennis hebben van de zorgsector, projectmanagement, wet- en regelgeving, financiën, studentenwelzijn, Student Goed Verzekerd en/of een verleden hebben binnen ISO en LSVb.
 
Nol van Gerven
Bestuurslid
Thomas van der Meer
Bestuurslid
Shivan Meijs
Bestuurslid
Wieb Devilee
Bestuurslid

Medewerkers Studentenwelzijn

De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het fonds. De werkzaamheden voor het SWF zijn o.a. het coördineren van vergaderingen, zorgen voor de aanvraagprocedure, promotie en professionalisering van het fonds.
 
Kim van Dorp
Medewerker Studentenwelzijnfonds
 
Devin Lemmens
Medewerker Studentenwelzijnfonds