Over ons

Het ISO en de LSVb hebben samen in 2006 het zorgcollectief Studenten Goed Verzekerd opgericht. Het doel van Studenten Goed Verzekerd is het bieden van een kwalitatief goede zorgverzekering aan studenten tegen een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Verder willen het ISO en de LSVb bijdragen aan studentenwelzijn in brede zin. Dit doen zij met het Studentenwelzijn Fonds. Dit fonds financiert projecten die (lokaal) bijdragen aan het (collectieve) fysiek en/of mentaal welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Het belangrijkste is dat projecten bijdragen aan studentenwelzijn. Hierbij is het zinvol om aan te haken bij landelijke ontwikkelingen. Het Actieplan Studentenwelzijn, opgesteld door het Platform Studentenwelzijn en gesteund door ISO en LSVb, identificeert de volgende vijf thema’s:

  • Awareness creëren voor studentenwelzijn
  • Binding en een veilig studieklimaat
  • Preventie en Vroegsignalering
  • Professionalisering van docenten en studentbegeleiders
  • Hulpaanbod en Psychosociale interventies
Deze thema’s zijn voor het fonds geen vaste richtlijn en dus niet uitputtend, maar geven u een beeld van het soort projecten dat wij graag ondersteunen.

Beurs aanvragen

Het Studentenwelzijn Fonds verstrekt beurzen aan non-profit organisaties (stichtingen en verenigingen). Het pitchformulier vindt u hier:

Uw aanvraag wordt behandeld door het Fondsbeheer en de Toetsingscommissie. Ingevulde formulieren en verplichte documenten kunt u sturen naar info@studentenwelzijnfonds.nl.

ISO en LSVb?

 
 

Het ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van 750.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. De uitvoerende organisatie van het ISO bestaat uit een bestuur en twaalf medewerkers. Het ISO werd in 1974 in Amsterdam opgericht. Meer informatie? Ga naar www.ISO.nl
 
 

De LSVb

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) komt op voor de belangen van 750.000 Nederlandse studenten aan hoge scholen en universiteiten middels plaatselijke studentenvakbonden. Zij zet zich in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding. De LSVb werd in 1983 in Delft opgericht. Meer informatie? Ga naar www.LSVb.nl