Aanvragen

Het verkrijgen van een subsidie start bij het pitchformulier (zie hierboven). Zodra u deze hebt ingevuld, stuurt u deze naar info@studentenwelzijnfonds.nl. Uw pitchformulier wordt op de eerst volgende call date (zie hieronder) behandeld. Hiervoor is dus nog geen uitgebreide uitwerking van uw plan nodig. U krijgt te horen of je project op het eerste gezicht voldoet aan de voorwaarden en eventueel aandachtspunten voor de volledige aanvraag. De voorwaarden vind u een submenu. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op via het e-mailadres. Bij de volledige aanvraag wordt gevraagd aanvullende documenten zoals een projectplan aan te leveren. De wordt ook weer op de eerstvolgende call date verwerkt. Tot slot wordt uw aanvraag voor een controle naar Triodos Foundation gestuurd (voor definitief besluit).
  • Inleveren voor 24 okotber

    Je krijgt de beoordeling van het bestuur uiterlijk 28 november. Het definitieve besluit ontvang je uiterlijk 26 december. Data kunnen wijzigen. Wanneer de documenten niet compleet zijn, dan vindt de beoordeling pas de volgende cyclus plaats.
  • Inleveren voor 28 november

    Je krijgt de beoordeling van het bestuur uiterlijk 9 januari. Data kunnen wijzigen. Wanneer de documenten niet compleet zijn, dan vindt de beoordeling pas de volgende cyclus plaats.
  • Inleveren na 28 november

    Je aanvraag kan helaas niet meer in 2022 beoordeeld worden. De inleverdata voor 2023 zijn helaas nog niet bekend. Mocht je een aanvraag hebben, lever het zeker in! We laten je zo snel mogelijk weten wanneer we het kunnen verwerken.