Het ISO en de LSVb bijdragen aan studentenwelzijn in brede zin. Dit doen zij met het Studentenwelzijn Fonds. Dit fonds financiert projecten die (lokaal) bijdragen aan het (collectieve) fysiek en/of mentaal welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Het belangrijkste is dat projecten bijdragen aan studentenwelzijn. Hierbij is het zinvol om aan te haken bij landelijke ontwikkelingen. Het Actieplan Studentenwelzijn, opgesteld door het Platform Studentenwelzijn en gesteund door ISO en LSVb, identificeert de volgende vier thema’s:

  • Awareness creëren voor studentenwelzijn
  • Binding en een veilig studieklimaat
  • Preventie en Vroegsignalering
  • Hulpaanbod en Psychosociale interventies
Deze thema’s zijn voor het fonds geen vaste richtlijn en dus niet uitputtend, maar geven u een beeld van het soort projecten dat wij graag ondersteunen.