1Wat moet ik allemaal aanleveren?
Als eerste ontvangen wij graag het pitchformulier. Hiermee hebben wij meteen een goed overzicht of het project aansluit bij onze waarden. Hierna vragen wij om een volledige aanvraag, waarbij er documenten zoals een projectplan, motivatiebrief, projectbegroting, uittreksel inschrijving KvK, offertes van aanschaf van benodigdheden en eventueel andere documenten. Op basis hiervan wordt het project beoordeeld en wordt er een besluit gemaakt over de financiering. Indien het project wordt goedgekeurd, wordt er geen tegenprestatie verwacht, maar wel een terugkoppeling van het project middels een terugkoppelingsdocument, waarin gevraagd wordt naar de effectmeting, realisatie van de begroting en promotiemateriaal.
2Hoe lang duurt de afhandeling van mijn aanvraag?
De duur van afhandeling verschilt per aanvraag, maar duurt circa 3 maanden. Enige vertraging is mogelijk en zal gecommuniceerd worden.
3Kan ik als student subsidie ontvangen voor een project?
Als individu kan je geen aanvraag bij ons indienen. Het is echter wel mogelijk om als individu via een organisatie een aanvraag in te dienen. Belangrijk is dat deze organisatie een rechtspersoon is en geen winstoogkenmerk heeft. Studie-, culturele of sportverenigingen zijn voorbeelden die vaak open staan voor goede ideeën. Vanuit hen kan je een aanvraag indienen voor een beurs. Mocht je toch als individu verder willen, kan je een stichting opzetten. In ons toolkit staat overzichtelijk wat je hiervoor moet doen.
4Hoe is het ontvangen van de subsidiegeregeld bij acceptatie van de aanvraag?
Rechtspersonen kunnen gelden ontvangen voordat het daadwerkelijk is uitgegeven/bestellingen zijn gedaan. Hierdoor kan de subsidie gebruikt worden om eventuele aanschaffingen te doen.
5Mijn project heeft minder gekost dan dat is verkregen middels de beurs, wat nu?
Deze gelden moeten weer terugvloeien naar het fonds, daar uw project geen winst mag maken. In principe moet u extra kosten zelf dekken, echter kijkt het fonds coulant naar logisch gemaakte meerkosten.
6Mijn project heeft meer gekost dan dat is verkregen middels de beurs, wat nu?
In principe moet u extra kosten zelf dekken, echter kijkt het fonds coulant naar logisch gemaakte meerkosten.
7Wat wordt er van ons verwacht als we de subsidie hebben ontvangen en het project loopt?
Wij verwachten geen tegenprestatie voor de beurs. Wel vragen wij om terugkoppeling over het project via een terugkoppelingsdocument. Hierin vragen wij naar een reflectie op het proces en op de uitvoering van het project inclusief een effectmeting, een korte typering ter promotie van het project en de realisatie van de begroting. We vinden het ook fijn als u ons helpt om nog meer projecten mogelijk te maken, door uw publiek en achterban te informeren over het fonds.
8Hoe ziet het proces van een aanvraag eruit?
De aanvragen worden behandeld door medewerkers van het Studentenwelzijnfonds. Dit zijn studenten werkzaam bij het ISO en LSVB. Bij grote bedragen zullen er ook experts naar de aanvraag kijken om te adviseren. Het proces ziet er als volgt uit: pitchformulier wordt ingeleverd --> beoordeling --> volledige aanvraag wordt ingeleverd --> beoordeling --> toekenning (goedkeuring of afkeuring) --> indien goedkeuring: geld wordt overgemaakt --> na het project wordt er een terugkoppeling ingeleverd.